Clicky

Privacy

Zakenkantoor Philippe Dhont verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van zpd.be toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van zpd.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat zpd.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat via email aan te vragen op het hierna vermelde emailadres : info@zpd.be.

Op onze website kan geen account aangemaakt worden. Wij houden dan ook geen login gegevens en wachtwoorden bij.
zpd.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

Gegevensverwerking

Welke gegevens worden er opgeslagen : Naam, adres, email adres en telefoonnummer.
Deze gegevens worden opgeslagen voor het versturen van emails / offertes en facturen.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief.
Deze gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard bij inactiviteit.
Alle gegevens worden verzameld in een database op onze hosting en nieuwsbriefsysteem en lokaal in een database op kantoor.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer
  • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Inzage gegevens

Wenst u inzage in de gegevens die we bewaren dan kan u steeds mailen naar info@zpd.be. Wenst u de gegevens die we bijhouden te wijzigen of te wissen dan kan u ook altijd mailen naar info@zpd.be. Bent u niet tevreden over de manier waarop zakenkantoor Philippe Dhont omgaat met uw gegevens dan kan u contact opnemen met de privacy autoriteit.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten kunt u altijd mailen naar info@zpd.be

Ondernemingsgegevens


Zakenkantoor Philippe Dhont
Kleine Stadenstraat 93 – 8830 Hooglede
info@zpd.be
www.zpd.be
H.R. Kortrijk 138.572
BTW : BE 458.471.884
Erkend vastgoedmakelaar BIV. nr. 201.933
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor
vastgoedmakelaars - Polis n° 1676978A
AGF Belgium Insurance N.V.
Toetredingsnr. : 1676978A1074

Disclaimer

Bvba Zakenkantoor Philippe Dhont kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op www.zpd.be of via externe zoekrobots zoals bvb www.vlan.be, …

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële of andere compensatie.

De verstrekte gegevens steunen op informatie ons verschaft door de eigenaars van de betreffende onroerende goederen en onze zorgvuldige opzoekingen.
Bvba Zakenkantoor Philippe Dhont bevestigt dan ook niet de correctheid en volledigheid van deze informatie.

De inhoud van deze website kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur of overname dat bij aanvaarding de betreffende eigenaar zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of -verhuurder of –overlater is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op de website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen.

Bvba Zakenkantoor Philippe Dhont kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, overname...), zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Bvba Zakenkantoor Philippe Dhont. Ook buiten de kantooruren zijn wij bijna altijd bereikbaar.

Cookieverklaring

zpd.be maakt gebruik van cookies. Je aanvaard het gebruik van cookies door het gebruikmaken van onze website. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u die site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Een cookie zal je tevens helpen je voorkeuren zoals taalkeuze, favoriet item, laatst gelezen blog bericht, of gegevens op een formulier te bewaren zodat je deze niet steeds opnieuw moet invullen. De cookies worden gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren en aan te passen waar nodig op de websites.

Soorten cookies

Er bestaan een heel aantal soorten cookies. Zo heb je onder andere functionele cookies (houden je voorkeuren bij en onthouden dus dat je al eerder op de site bent geweest), analytische cookies (bijhouden van statistiek ivm bvb het aantal bezoeken, locatie, gebruikte browsers, ... op de website), Tracking of s3rd party cookies (zorgen bvb voor advertenties van producten die je bekeken hebt op andere websites).

Om een optimatle service te kunnen aanbieden maakt onze website gebruik van cookies. We gebruiken analytische cookies van het bedrijf clicky.
Clicky : "We value the privacy of visitors to web sites monitored by our service. By default, we do not log any personal data, other than a tracking cookie containing a randomly generated Unique ID ("UID"); IP addresses are anonymized (the last number is replaced with a '0'), and global opt out cookies are honored. (Currently, "Do Not Track" headers are ignored, but that may change in the future)."

Cookies uitschakelen

In de help functie van uw browser kan je terugvinden hoe je cookie kunt in- of uitschakelen of hoe je cookies kunt verwijderen.

Wijziging privacy statement

zpd.be kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Deze privacy verklaring werd aangepast op 25 mei 2018